Terra – Ducatus – Marchionatus – Regio

Sborník příspěvků ze stejnojmenného mezinárodního kolokvia, konaného 25.-27. 4. 2012 v budově Archivu hl. města Prahy. Soubor studií v německém a anglickém jazyce, které zkoumají problematiku regionů v rámci zemí Koruny české i s přihlédnutím k evropskému kontextu. Autoři zkoumají problematiku jejich formování, vytváření regionálních identit i otázku jejich sebeprezentace a sebereflexe, a to jak v písemných, tak obrazových pramenech. Do mezinárodně pojatého svazku přispělo celkem 23 autorů, z toho 12 z českých zemí, 7 z Německa, 4 z Polska, kteří se zaměřují na bádání o zemích Koruny české.

 • Nakladatel:
  Casablanca
 • ISBN:
  978-80-87292-25-9, EAN:
  9788087292259
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 520 stran, 16 × 23,6 cm, anglicky, německy
 • Rozměry: 16 × 23,6 cm
 • Rok vydání:
  2014 (1. vydání)

Cena v obchodě: 253