Co je to fotografie?

Cílem předkládané antologie je podat reprezentativní průřez myšlením o fotografii, jak se vyvíjelo v průběhu 20. století. Kromě významu statí pro rozvoj oboru se výběr rovněž řídí snahou o zachycení vzájemných vztahů a poukazů mezi jednotlivými výkladovými stanovisky. Dva hlavní tematické okruhy představuje zkoumání povahy fotografie a jejího vztahu k výtvarnému umění a tyto otázky též člení soubor na dva oddíly. První je vyhrazen především autorům, jejichž texty rozhodujícím způsobem ovlivnily následné metodické směřování teorie fotografie jakožto svébytného oboru, přestože fotografie netvořila hlavní předmět jejich zájmů. Druhý oddíl naopak zaplňují výhradně texty teoretiků umění a fotografie. Závěrečným textem o smrti fotografie se výbor obloukem vrací zpět k východiskům z počátku prvního oddílu.

  • Nakladatel:
    Herrmann & synové
  • Překlad: Petříček, Miroslav, Pokorný, Martin, Klimentová, Eva, Ritter, Martin, Oliva, Ljubomír
  • Popis: 1× kniha, vázaná, 368 stran, 17,5 × 23,7 cm, česky
  • Rozměry: 17,5 × 23,7 cm
  • Rok vydání:
    2004 (1. vydání)

Cena v obchodě: 293