Čekání na smrt

Průměrné hodnocení:

183973183973
*

Mgr. Milan Hes, Ph.D. (1976) Didaktik dějepisu, pedagog, spisovatel a historik. Badatelsky se zabývá regionálními dějinami Kladenska a Slánska, problematikou holocaustu, vzájemným vztahem fenoménů dějin a paměti a didaktikou dějepisu. Je spoluautorem kolektivní monografie Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení (1999). Od roku 2005 pravidelně publikuje v odborných a populárně-naučných časopisech (Přísně tajné!, HOST aj.). Je autorem či spoluautorem řady vzdělávacích materiálů s tematikou výuky moderních dějin. V roce 2012 vydal v nakladatelství Epocha publikaci Čekání na smrt, pojednávající o rodinném táboře českých Židů v Osvětimi. Pro stejné nakladatelství připravil v roce 2013 k vydání knihy Promluvili o zlu (Holocaust mezi dějinami a pamětí) a Dny strachu (Osudy ukrývaných Židů za časů vlády Jozefa Tisa).

Cena v obchodě: 134