Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611–1621

Korespondence rytíře Šťastného Václava Pětipeského představuje mimořádně bohatý soubor písemností k prohloubení studia sociálních, hospodářských i vojenských dějin sklonku předbělohorské doby.
Následující stať pojednává o nejvýraznějších oblastech, jež přibližují každodenní život sledovaného rytíře od jeho výchovy, přes přijetí role osiřelého správce zděděných statků, prvních válečných zážitků a budování společenských vazeb, růstu jeho úřednické kariéry v zemských a nakonec také dvorských úřadech, rozporuplnou účast ve stavovském povstání až k osudům omilostněného konvertity, který nakonec dosáhl částečně společenské rehabilitace.

 • Nakladatel:
  Nová tiskárna Pelhřimov
 • ISBN:
  978-80-7394-575-6, EAN:
  9788073945756
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 815 stran, 18,5 × 26,3 cm, česky
 • Rozměry: 18,5 × 26,3 cm
 • Rok vydání:
  2016 (1. vydání)

Cena v obchodě: 315