Kreatura

Novela je rozčleněna do tří oddílů. Každý se pokouší nastínit možné pozadí a souvislosti tří odlišných, avšak podobně velmi temných událostí. První část za své východisko bere známou fotografii, na které sup číhá na podvyživené súdánské dítě; druhá část přibližuje okolnosti smrti Paula Celana, který se dobrovolně utopil v pařížské Seině; třetí pak pojednává o příčinách a následcích zatčení německého básníka Hölderlina na základě obvinění ze spiklenectví.
Tyto konkrétní momenty jsou brány jen jako orientační body, kolem nichž je vybudován barvitý obraz, který tvoří nenaplněné touhy, nepochopení, marnost a zmar, nemožnost nalézt sílu k roztržení dusivé pavučiny okolního světa. Jakkoli však nakonec kreatura pozře súdánského kojence, přinutí básníka Celana vstoupit s kameny v kapsách do řeky a i když je Hölderlin prohlášen za duševně nemocného a zbytek života stráví vzpomínkou na svou milou ležící v márnici, zanechává nám to doklad jejich boje, a tím možná i malou naději.

 • Nakladatel:
  Dybbuk
 • ISBN:
  978-80-7438-062-4, EAN:
  9788074380624
 • Originál:
  Kreatúra
 • Překlad: Valentová, Anna
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 104 stran, 13 × 19,7 cm, česky
 • Rozměry: 13 × 19,7 cm
 • Rok vydání:
  2012 (1. vydání)

Cena v obchodě: 151