Kde ty všechny děti jsou?

Autor se v širším kontextu zamýšlí nad příčinami toho, proč došlo v české společnosti v průběhu devadesátých let k výraznému snížení porodnosti. Toto téma zpracovává z pohledu sociologického, bohatě však také využívá úvah demografických, biologických a ekonomických. Všímá si vztahu mezi populací a jedincem, analyzuje přímé i nepřímé determinanty plodnosti, vysvětluje, proč lidé vůbec plodí děti a jak je v moderních společnostech vnímána hodnota dítěte. Ve svých úvahách se přitom pohybuje v rámci teze o dvou velkých demografických proměnách, kterými evropské země již prošly. Jedna se odehrála na konci devatenáctého století, druhá byla odstartována v západních zemích na konci šedesátých let století dvacátého. V pozadí obou těchto změn stála proměna hodnotová a právě teze o proměnách hodnotových orientací mladé české generace slouží autorovi jako základní výkladové schéma při hledání odpovědi na otázku, kde ty české děti jsou.

 • Nakladatel:
  SLON
 • ISBN:
  80-86429-01-6, EAN:
  9788086429014
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 266 stran, 16 × 23,5 cm, česky
 • Rozměry: 16 × 23,5 cm
 • Rok vydání:
  2001

Cena v obchodě: 74