Střed centre 1/2009

Střed je recenzovaný časopis zaměřený na studium společnosti, kultury a politiky ve střední Evropě 19. a 20. století. Časopis je ekumenický ve zvolených metodologických a oborových přístupech a snaží se poskytovat prostor odborníkům ze širokého spektra společenských věd, kteří se zabývají studiem daného období a geografického prostoru. Střed si klade za úkol spojovat rozsáhlé, ale zároveň značně fragmentované pole výzkumu věnujícího se středoevropskému prostoru z různých oborových perspektiv. Proto publikuje původní studie z jednotlivých disciplín, zejména ale studie, které mají ambici překročit hranice určené oborovým rozdělením a spojit více oborů v produktivním dialogu. Střed se orientuje na vydávání čísel s monotematicky propojenými původními vědeckými statěmi. Témata jednotlivých čísel jsou v předstihu zveřejňována na internetových stránkách časopisu.

  • Nakladatel:
    Masarykův ústav AV ČR
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 168 stran, 15 × 20,5 cm, česky, anglicky
  • Rozměry: 15 × 20,5 cm
  • Rok vydání:
    2009

Cena v obchodě: