Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010)

Monografie sleduje problematiku českých pohádkových příběhů v rozpětí let 1990-2010. Zaměřuje se na poetiku autorů, kteří se k autorské pohádce v uplynulém dvacetiletí přikláněli, na prostupování žánrových hranic i funkcí pohádkového příběhu. Úvodní studie (do publikace je zařazen i její anglický překlad) rekapituluje základní vývojové trendy autorské pohádky v daném období a představuje konte xtový rámec pro kapitoly věnované tvorbě jednotlivých autorských osobností, kde se v interpretačníc h analýzách odkrývají pohyby žánrového vývoje – progresivní i ty reprodukční. Monografie vypovídá o konstantním zastoupení pohádkového příběhu v české literatuře pro děti a mládež, o rozmanitosti je ho komunikačních, funkčních i strukturních posunů v kontaktu či kontaminaci s jinými žánrovými obla stmi. Součástí publikace je výběrový soupis pohádkových děl vydaných v daném období.

 • Nakladatel:
  Masarykova univerzita Brno
 • ISBN:
  978-80-210-5692-3, EAN:
  9788021056923
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 328 stran, 15 × 21 cm, česky, anglicky
 • Rozměry: 15 × 21 cm
 • Rok vydání:
  2011

Cena v obchodě: 267