Výzkum médií

Publikace uvádí čtenáře do metodologie a empirického výzkumu sociálních věd, provádí jej jeho jednotlivými etapami a poskytuje vodítka pro případnou samostatnou vědeckou práci v oblasti výzkumu médií. Hlavní snahou autorky je představit nejčastěji užívané postupy ve výzkumech médií a kultury realizovaných v České republice. Čtenáři si tak osvojí základní pravidla vědecké práce a postupy vytváření a ověřování poznatků v oblasti mediálních, kulturálních a částečně i komunikačních studií. Text představuje především linii vycházející ze sociologické tradice.
Publikace čtenářům:
* pomáhá zvýšit obeznámenost s termíny z oblasti výzkumu médií a s jejich správným užíváním
* usnadňuje pochopit vztah mezi teoretickou a empirickou částí vědy, mezi teorií a konkrétními výzkumnými technikami
* poskytuje znalost základních výzkumných postupů, metod a technik na poli mediálních, komunikačních a kulturálních studií, a to jak ve vztahu k mediálním obsahům, tak k jejich příjemcům
* zvyšuje schopnost porozumět závěrečným zprávám z výzkumných šetření jak v odborných časopisech, tak z obecně dostupných zdrojů a umět posoudit kvalitu prezentovaných dat a vyvozených závěrů
* rozvíjí dovednosti potřebné pro přípravu a realizaci výzkumu mediální komunikace
* zvyšuje schopnost vhodně a jasně prezentovat výzkumná zjištění akademické obci i široké veřejnosti
* upozorňuje, jakých chyb se vyvarovat při realizaci vlastního šetření a publikování jeho výsledků

 • Nakladatel:
  Grada
 • ISBN:
  978-80-247-3568-9, EAN:
  9788024735689
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 544 stran, 16,8 × 24 cm, česky
 • Rozměry: 16,8 × 24 cm
 • Rok vydání:
  2015 (1. vydání)

Cena v obchodě: 338