O umlčené kulturní epoše

Vzpomínky Františka Laichtera (1902–1985) představují zcela zásadní vhled do české nakladatelské kultury od konce 19. do sedmdesátých let 20. století.
Autor, syn zakladatele proslulého nakladatelství Jana Laichtera (1858–1946) a jeho pokračovatel, dokumentuje pozici rodinného podniku, ale činí tak na široké paletě dalších témat.
V dokumentačně bohatých dvousvazkových memoárech uvažuje o desítkách českých autorů, jejich dílech a poskytuje bohatý přehled o vývoji české knihy, nakladatelích i příznivcích.
Časový záběr vzpomínek autora opakovaně vybízí k hodnocení proměny politických epoch od pozdního Rakousko-Uherska až po marasmus komunistické éry.

  • Nakladatel:
    Academia, Eman
  • Popis: 1× kniha, česky
  • Rok vydání:
    2016 (1. vydání)

Cena v obchodě: 356