Městský veřejný prostor

Jsme svědky krize veřejného prostoru nebo jeho renesance? Anebo platí obojí a momenty krize i renesance jsou paralelní procesy, zrcadlící dilemata rozporuplného civilizačního vývoje současnosti? Do jaké míry a jakými prostředky mohou architektura, urbanismus i výtvarné umění svými zásahy do městského prostředí pomoci formovat veřejné prostory jako živou scénu sociální komunikace, jako místo lákající k pobytu a obohacující člověka o prožitky krásy a kulturních významů?
Kniha Petra Kratochvíla představuje základní teoretické přístupy k veřejnému prostoru z hlediska architektury a urbanismu, filosofie a sociálních věd. Historický přehled vývoje městského veřejného prostoru ukazuje zproblematizování jeho role s nástupem moderního urbanismu a současné pokusy o jeho znovunalezení. Knihu uzavírá přehled pozitivních příkladů domácích i zahraničních realizací městských veřejných prostorů s bohatou fotografickou dokumentací.

 • Nakladatel:
  Zlatý řez
 • ISBN:
  978-80-88033-00-4, EAN:
  9788088033004
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 192 stran, 19 × 23 cm, česky
 • Rozměry: 19 × 23 cm
 • Rok vydání:
  2015 (1. vydání)

Cena v obchodě: 358