Reflexe č.33

Tomáš Marvan, Rortyho nepokojné cesty po filosofii (i mimo ni)
Studie:
Ivan Chvatík – Náboženství, nebo politika? K Patočkově pojmu dějinného jednání.Karel Novotný – Epoché jako událost ztráty smyslu života. Patočkova fenomenologie dějinné obnovy smyslu.Jan Palkoska – Bůh jako le lieu d’idées v Malebranchově filosofii.Matěj Novák – Vnímání v Husserlově statické a genetické fenomenologii.
Diskuse:
J. Hill – Descartes a cogitare: Odpověď profesoru Sobotkovi
Recenze:
Dušan Pleštil – Okem ducha
Petr Kouba – Fenomén duševní poruchy (M. Kriššák)
Colin McGinn – Consciousness and its Objects (P. Toráčová)
Bergsonova filosofie ve světle dvojího smyslu života (P. V. Tůma)
Günter Figal, Gegenständlichkeit. Das Hermeneutische und die Philosophie (J. Čapek)
Zprávy
Vysocká konference o Janu Patočkovi (T. Hermann – A. Kostlán)

  • Nakladatel:
    Oikoymenh
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 144 stran, 13 × 20 cm, česky
  • Rozměry: 13 × 20 cm
  • Rok vydání:
    2008 (1. vydání)

Cena v obchodě: 79