Polsko-český slovník

Toto další, opravené a doplněné vydání jediného rozsáhlého polsko-českého slovníku představuje ucelené shrnutí slovní zásoby polského jazyka podle zásad moderní lexikografie. Slovník přináší přibližně 80 000 hesel zahrnujících asi 115 000 polských výrazů a 172 000 českých ekvivalentů. Zpracována je všeobecná slovní zásoba spisovná a hovorová i odborné termíny z mnoha oborů techniky, přírodních a společenských věd. V heslech je bohatě zastoupena frazeologie. Gramatické údaje se uvádějí přímo u heslových slov. Výstižné oborové a stylové charakteristiky i významové a kontextové vysvětlivky, jimiž jsou hesla vybavena, podporují při překladu volbu vhodných ekvivalentů.

Slovník je určen široké veřejnosti, ale uspokojí rovněž požadavky slavistů a překladatelů odborné i krásné literatury jak co do rozsahu, tak po stránce formálního zpracování.

 • Nakladatel:
  Leda
 • ISBN:
  978-80-7335-284-4, EAN:
  9788073352844
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 1444 stran, 15 × 21,5 cm, česky, polsky
 • Rozměry: 15 × 21,5 cm
 • Rok vydání:
  2012 (3. vydání)

Cena v obchodě: 269