Nová filmová historie

Antologie Nová filmová historie nabízí odpovědi na některé základní otázky historie filmu, médií a audiovizuální kultury.
Cílem knihy je představit českému čtenáři obor filmových studií jako rovnocenného partneraostatních společenských věd. K tomu má sloužit výběr vzorových textů reprezentujících nejdůležitější současné myšlenkové proudy a osobnosti filmové historiografie. Tyto proudy lze schematicky označit třemi termíny: nová filmová historie, socio-kulturní historie kinematografie a archeologie médií. Vybrané texty se seskupují do pěti skupin s pěti tématy: teorie filmové a mediální historiografie, raná kinematografie, přechod mezi klasickým a postklasickým filmem, filmový zvuk, intermedialita a dějiny médií.

  • Nakladatel:
    Herrmann & synové
  • Překlad: Pacvoň, Michal, Mareš, Petr, Dvořák, Tomáš, Kučera, Jakub, Szczepanik, Petr, Skopal, Pavel
  • Popis: 1× kniha, vázaná, 528 stran, 16 × 23 cm, česky
  • Rozměry: 16 × 23 cm
  • Rok vydání:
    2004 (1. vydání)

Cena v obchodě: 224