Evropa a islám

Ve dvanácti faktograficky nabitých kapitolách autor analyzuje vzájemné vztahy křesťanské Evropy a islámského světa. Sleduje je od vzniku islámu až po současnost, přičemž největší důraz klade na období středověku. Jakkoli neopomíjí některé významné události, ke kterým došlo na neevropské půdě, těžištěm práce je především oblast Středomoří.
. Franco Cardini se pokouší ve své knize ukázat, že pletivo vzájemných vztahů mezi Evropou a islámem bylo vždy mnohovrstevnaté, že se tyto vztahy neodehrávaly pouze na poli bitevním, ale též v oblasti politické, hospodářské a kulturní a že islám, který bývá mnohdy vnímán jako něco Evropě cizího, byl naopak po dlouhou dobu její integrální součástí a měl na utváření evropské identity nemalý vliv. Čtenář je proveden třinácti stoletími mýtů, mýlek a mystifikací, které napomáhaly vytvářet nepravý obraz o muslimech.

 • Nakladatel:
  NLN – Nakladatelství Lidové noviny
 • ISBN:
  80-7106-640-0, EAN:
  9788071066408
 • Originál:
  Europa e Islam. Storia di un Malinteso
 • Překlad: Němcová, Jiřina
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 296 stran, 11 × 16,5 cm, česky
 • Rozměry: 11 × 16,5 cm
 • Rok vydání:
  2004 (1. vydání)

Cena v obchodě: 313