Středověká opevnění českých měst – svazek 1

Kniha je souhrnným dílem o hradbách měst českého středověkého státu, přibližně v období 1230-1526, kdy se tato významná díla stavěla. Zároveň předchází zhodnocení předešlého období, z něhož se potřeba opevňovat města zrodila, a následujícího období až do současnosti, kdy hradby přestávaly plnit své původní poslání, docházelo k jejich demolicím a nakonec se jejich zbytky staly významnými památkami dnešních historických měst. Danou problematikou se kniha zabývá zejména z hlediska vývoje fortifikačního stavitelství, zároveň se však snaží také o komplexní pohled v širších souvislostech studia středověkých měst (urbanismus, sakrální stavby, městské hrady atp.) a soudobé společnosti. Autor přitom využívá zejména výsledky svých stavebněhistorických průzkumů, kterým se věnuje po řadu let, shrnuje však také dostupné písemné prameny, archeologické výzkumy a poznatky dalších výzkumných metod. Komplexně představená problematika ČR je srovnávána a uváděna do souvislostí s vývojem fortifikační architektury v Evropě. Souhrnná monografie na toto téma dosud u nás nebyla nikdy vydána., narozdíl od poměrně frekventovanépříbuzné problematiky středověkých hradů. Jde rovněž o téma poměrně vzácně zastoupené v zahraniční literatuře.

  • Nakladatel:
    Argo
  • Popis: 1× kniha, neurčeno, česky
  • Rok vydání:
    2013

Cena v obchodě: 63