Účetnictví podle mez. standardů …(IFRS) 2011

Praktická publikace o účetnictví se věnuje hlavním otázkám účtování a vykazování podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. První kapitola pojednává o vývoji IFRS. Zvláštní pozornost je zaměřena na trendy v oblasti účetnictví finančních nástrojů včetně paralelního vývoje US GAAP v této oblasti. Uvedeny jsou také hlavní odlišnosti IFRS upravené právem Evropské unie a některé návrhy na změny IFRS v nejbližším období. Následující dvě kapitoly shrnují jednotlivé standardy a interpretace. Poslední kapitola obsahuje příklady aplikace IFRS včetně výpočtů, například reálných hodnot a účetních souvztažností.

 • Nakladatel:
  Grada
 • ISBN:
  978-80-247-3427-9, EAN:
  9788024734279
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 432 stran, 16,6 × 24 cm, česky
 • Rozměry: 16,6 × 24 cm
 • Rok vydání:
  2011 (1. vydání)

Cena v obchodě: 200