Snadnější smrt?

Eutanazie představuje jednu z etických výzev pro 21. století. Ve většině zemí je zatím ilegální, ale všude probíhá veřejná debata o její etické přípustnosti a rizicích. Odpovědný přístup však vyžaduje zvláště všestrannou odbornou diskusi. Ačkoli i v češtině jsou již k dispozici pojednání na toto téma, většina z nich je buď jednostranná, nebo povrchní.
Cílem monografie je tyto nedostatky napravit, přičemž akcentuje filozofický a teoreticko-právní úhel pohledu.
Nabídne podrobný historický přehled pojmu eutanazie (J. Kuře); klíčové současné filozofické argumenty ve prospěch eutanazie (T. Hříbek); zároveň i argumenty proti etické přípustnosti eutanazie (D. Černý); a konečně popis právní situace v zemích, kde je eutanazie legální, a v České republice (A. Doležal).
Autorský kolektiv tvoří tři filozofové a jeden právník. Dr. David Černý (1977) a JUDr. Adam Doležal, L. L. M., (1979) jsou vědečtí pracovníci Ústavu státu a práva AV ČR, PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D., (1965) působí ve Filosofickém ústavu AV ČR a doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil., (1963) na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Všichni čtyři autoři se dlouhodobě věnují etice a bioetice.

  • Nakladatel:
    Academia
  • Popis: 1× kniha, česky
  • Rok vydání:
    2016

Cena v obchodě: 626