Sémiotické primitivy v konstrukci gramatik

Život jako znakový proces je tématem této knihy,která na svých stránkách propojuje poznatky z lingvistiky a přírodních věd. Kniha nabízí uvedení do problematiky analogie jazyka a DNA a ukazuje vývoj tohoto vědeckého diskurzu.Znakový proces je zde vnímán v širokém slova smyslu,je v něm zahrnuta řečová činnost,tvorba proteinů v buňce i mnoho neužívaných,ale myslitelných a možných způsobů komunikace a znakových jednání,což přináší prostor pro zavedení základních vlastností znakového procesu – sémiotických primitivů.Velká pozornost je věnována současným znakovým popisům živého – DNA,proteinů apod.,což je analogicky doplněno o definici pádu češtiny a reflexi segmentačních postupů matematické lingvistiky.Kniha je určena pro odbornou veřejnost i laiky se zájmem o oblast biosémiotiky a lingvistiky.

 • Nakladatel:
  UP OLOMOUC
 • ISBN:
  978-80-244-3423-0, EAN:
  9788024434230
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 170 stran, 16,3 × 24 cm, česky
 • Rozměry: 16,3 × 24 cm
 • Rok vydání:
  2013

Cena v obchodě: 628