Slovenský romantizmus

Kolektívna monografia prináša nový pohĺad na romantizmus v slovenskej literatúre. Reflektuje ho v kontexte slovenskej a českej literatúry v širších historických koreláciách ako dynamický pluralitný dobový uzol v škále rozličných konfigurácií a vo viacerých paralelných vrstvách medzi dvoma vyhranenými pólmi vlasteneckého a mesianistického romantizmu. Monografia sa člení na teoretické Prolegomena a na Argumentum, obsahujúce vybrané prípadové štúdie a osobitnú kapitolu, venovanú výtvarným prejavom romantizmu, sprevádzanú reprezentatívnou obrazovou prílohou.

 • Nakladatel:
  Host
 • ISBN:
  978-80-7491-545-1, EAN:
  9788074915451
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 260 stran, slovensky
 • Rok vydání:
  2016 (1. vydání)

Cena v obchodě: 248