Plazi – Fauna ČR

Publikace navazuje na předcházející svazek z řady Fauna (Fauna ČSFR Plazi – Reptilia, Academia 1992). Jedná se však o nové zpracování dostupných informací o fauně plazů u nás.
Kniha shrnuje dosavadní poznatky o taxonomii, morfologii a biologii všech druhů našich plazů. Důraz je kladen na shromáždění maximálního množství dat týkajících se populací plazů z území České republiky a jejich interpretaci v kontextu dalších informací, které jsou k dispozici z jiných částí areálů rozšíření jednotlivých druhů. Zařazena jsou i konkrétní morfologická data vybraných sérií našich plazů uložených ve sbírkách Národního muzea v Praze.
Zvláštní pozornost je věnována zhodnocení výskytu plazů na našem území a vypracování aktuálním map rozšíření všech druhů. Samostatná kapitola pojednává o nepůvodních druzích plazů žijících na území České republiky. Nechybí charakteristiky čeledí a rodů ani klíč k určení jednotlivých druhů.
Kniha přináší navíc první ucelené zpracování informací o parazitech našich plazů.

 • Nakladatel:
  Academia
 • ISBN:
  978-80-200-2416-9, EAN:
  9788020024169
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 532 stran, 21 × 26,5 cm, česky
 • Rozměry: 21 × 26,5 cm
 • Rok vydání:
  2015 (1. vydání)

Cena v obchodě: 225