Morfématika a slovotvorba češtiny

Systematický a úplný popis frekvenčního jádra češtiny po stránce všech jeho prostředků a způsobů, a to v rámci dosud opomíjené širší disciplíny, tvorby pojmenování. Popisují se tu především formální aspekty autosémantických slovních druhů (substantiv, adjektiv, verb i adverbií), významná pozornost se však věnuje i ostatním slovním druhům a poukazuje se na vzájemnou provázanost v rámci vlastní slovotvorby jednak bází a rezultátů, a jednak slovotvorby a kolokací (víceslovných pojmenování).

KNIHA PŘINÁŠÍ akcent, tradičně jinde neuplatňovaný, na systémovost popisu zvláště po stránce paradigmatické vedoucí k přehodnocování řady slovotvorných prostředků. Ten je vyvažován pozorností věnovanou aspektům syntagmatickým, např. souvislostem s valencí slova.

DO KNIHY JE ZAŘAZEN vedle hlavní slovotvorné části i málo známý a systematický přehled české morfématiky, kde se najdou poprvé i partie o obtížné české alomorfii.

PUBLIKACE VYCHÁZÍ z více než dvě desítky let starého skripta a zapracovává i zpětnou vazbu od uživatelů.

 • Nakladatel:
  NLN – Nakladatelství Lidové noviny
 • ISBN:
  978-80-7422-146-0, EAN:
  9788074221460
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 288 stran, 16,5 × 23,5 cm, česky
 • Rozměry: 16,5 × 23,5 cm
 • Rok vydání:
  2012

Cena v obchodě: 458