Typologie osobnosti

Nebylo by dobré, kdybychom byli schopni „vidět“ do druhých lidí a umět s nimi jednat? Vědět, jak „fungují“, jak přemýšlejí, jak komunikují a jak se rozhodují? Co mají či nemají rádi? Nebylo by dobré vědět, proč jsou nám někteří lidé od první chvíle sympatičtí a u jiných je tomu naopak? Proč někteří jedinci opačného pohlaví jsou k sobě přitahováni a jiní nikoli? Proč se některé partnerské či manželské svazky rozpadají? Proč někteří rodiče dobře vycházejí se svými dětmi a jiní si s nimi nerozumějí? Jak si váš potomek vede ve škole a jak si osvojuje znalosti? Vědí učitelé, jaké typy dětí mají ve své třídě a jak s nimi jednat? Od nepaměti si lidé všímali toho, že jsou navzájem nekonečně rozmanití. Co motivuje jednoho, nemá žádný účinek na druhého. Stejně tak jim neušlo ani to, že tato různost není nahodilá a má určité předvídatelné pravidelnosti. A tak podobně, jako se vyvinuly systémy pro zatřídění rostlin či nerostů, vyvinul se i systém pro zatřídění lidských druhů, který umožňoval předvídat reakce ostatních lidí a lépe je pochopit. Jedním z nich byla i typologie osobnosti Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), z níž vychází i tato kniha a jež je dnes úspěšně používána v personálním managementu, ve školství, podnikání, profesním či partnerské poradenství. Její pomocí se například hledají osobnostní či partnerské preference, složení optimálůně vyvážených pracovních týmů nebo navzájem kompatibilní typy nadřízených a podřízených. Metoda MBTI radí budoucím studentům, jaký osor si mají zvolit, pedagogům naopak nabízí poučení, jak ve vzdělávacím procesu přistupovat k různým typům studentů. Kniha autora bestselleru Typologie osobnosti pro manažery se tentokrát neobrací na profesně vymezenou skupinu, ale na nejširší okruh čtenářů. Mapuje vývoj typologického poznání osobnosti za dobu, která uplynula od jeho vydání. Zabývá se dynamikou osobnosti, rozvojem, jímž lidé určitého typu během života procházejí, neopomíjí ani psychické poruchy, které mohou v průběhu jejich života pod vlivem nejrůznějších okolností nastat. Autor vtipně a s nadhledem analyzuje přátelské vztahy, stavy zamilovanosti a lásky, s humorem odkrývá typologické taje partnerského soužití a vliv typu na intimitu a sex. Kapitola o typologii dětí a rodičů odhaluje, jak a proč děti různých typů – lépe nebo hůře- vycházejí se svými rodiči (rovněž různých typů). Stranou nezůstává ani škola. Pozornost je věnována učení, procesu, jímž si různé typy osvojují znalosti, i přístupům k výuce, které jsou vlastní typově různým osobnostem učitelů. Typologie osobnosti je tak rozšířená a úspěšná, protože přesně a názorně podává obraz klíčových charakteristik chování, které jsou společné všem lidem. Pomáhá lidem pochopit, jaké jsou jejich přednosti, a vysvětluje, jaké jsou jejich slabiny. Jako nástroj sebepoznání usnadňuje mnohá rozhodnutí a volby. Poznáme-li sebe sama, budeme lépe schopni porozumět druhým, předvídat a vysvětlovat jejich chování. „Znalost osobnostní typologie neodsrtaňuje nutnost na vztahu dále pracovat, zalévat jej a rozvíjet ani sama o sobě nezaručí úspěch,“ říká autor a dodává: „ Typologické dovednosti však moho zvýšit jeho pravděpodobnost… Je doloženo mnoho případů, kdy typologie pomohla poměr mezi dvěma lidsmi výrazně zlepšit už jenom tím, že jeden druhého byli schopni lépe pochopit a přijmout, a méně se trápili, že je ten druhý jiný.“ Michal Čakrt – přední domácí kouč, lektor a trenér – studoval v šedesátých letech na Newyorské univerzitě ve Spojených státech amerických. Je rovněž absolventem oboru sociologie a politické ekonomie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ma-nažerské vzdělání získal na Harvard Business School v Bostonu a na Graduate School of Management Kalifornské univerzity v Irvine, kde byl rovněž hostujícím profesorem. Deset let pracoval v Českém manažerském centru a poté krátce jako manažer ve firmě Deloitte & Touche. Zaměřuje se na manažerskou psychologii a sociologii. Působí jako pedagog v programech MBA i jako konzultant pro mezinárodní management a vrcho¬lová vedení organizací. Je autorem knih Typologie osobnosti pro manažery. Manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny, Typologie osobnosti: Volba povolání, kariéra a profesní úspěcha Konflikty v řízení a řízení konfliktů, které také vydalo nakladatelství Management Press. Autor bestsellerových titulů o typologii osobnosti se tentokrát neobrací na profesně vymezebou skupinu, ale na nejširší okruh čtenářů. Studuje dynamiku osobnosti, vývoj, jímž lidé konkrétního typu během života procházejí, rozebírá přátelské a partnerské vztahy – od stavu zamilovanosti až po manželské soužití – a vliv osobnostního typu na soukromý život. Kapitola o typologii dětí a rodičů odhaluje, jak a proč děti různých typů – lépe nebo hůře – vycházejí se svými rodiči. Pozornost je věnována učení, procesu, jímž si různé typy osvojují znalosti, i přístupům k výuce, které jsou vlastní typově různým osobnostem učitelů.

 • Nakladatel:
  Management Press
 • ISBN:
  978-80-7261-358-8, EAN:
  9788072613588
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 364 stran, 16,7 × 23,5 cm, česky
 • Rozměry: 16,7 × 23,5 cm
 • Rok vydání:
  2015 (2. vydání)

Cena v obchodě: 539