Bibliografie spisů J. A. Komenského vytištěných do r. 1800

CD-ROM obsahuje reprodukce bibliografických karet s cca 1035 záznamy o vydáních děl J. A. Komenského, zjištěných heuristikou a excerpcí komeniologické literatury a katalogů 130 domácích a 220 zahraničních knihoven. U přibližně jedné pětiny z nich zatím není znám konkrétní dochovaný výtisk, ostatní vydání byla podrobně bibliograficky popsána podle zásad používaných pro zpracovávání Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 1501 až 1800. Do Bibliografie byly zahrnuty nejen spisy J. A. Komenského, které vyšly jako samostatná vydání, ale i díla, jež tvoří součást spisů jiných autorů, a rovněž i díla, jichž byl Komenský spoluautorem, překladatelem, vydavatelem nebo editorem. K záznamům jsou připojeny soupisy zjištěných dochovaných výtisků. Část nazvaná J. A. Komenský obsahuje záznamy citované v komeniologické literatuře, u nichž bylo ověřeno, že jde o dochovaný rukopis, nikoliv tištěný text. V bibliografii byly ponechány jako informativní výsledek o identifikaci shromážděných excerpt.

 • Nakladatel:
  Knihovna Akademie věd ČR
 • ISBN:
  978-808667512-1, EAN:
  9788086675121
 • Popis: 1× CD-ROM, česky
 • Rok vydání:
  2007 (1. vydání)

Cena v obchodě: 711