Anatomie lidského těla

Anatomie lidského těla podává popis lidského těla a jeho jednotlivých částí z funkčního hlediska a z hlediska potřeb moderních vyšetřovacích metod a léčebných postupů. Jde nejen o anatomický popis jednotlivých orgánů, ale také o popis jejich mikroskopické stavby včetně poznatků z embryologie, tedy prenatálního vývoje.
Kniha je rozdělena do 26 kapitol. Kapitoly 1. – 6. jsou věnovány obecné anatomii, dalších 20 pak anatomii jednotlivých orgánových systémů, včetně anatomie tělního povrchu. Závěr každé kapitoly tvoří přehled patologických stavů jednotlivých orgánů a slovníček klinických pojmů, souvisejících s příslušným orgánovým systémem. Zajímavé jsou také odkazy na moderní diagnostické nebo terapeutické postupy ve vztahu k problematice dané kapitoly.
Závěr každé kapitoly tvoří stručný přehled hlavních poznatků a testy, které umožní studentům kontrolu získaných vědomostí.
Velkou předností učebnice jsou vynikající, velmi přesné a názorné anatomické obrazy, které usnadňují pochopení textu a funkčních souvislostí, doplněné i obrazy histologickými a obrazy z transmisního a rastrovacího elektronového mikroskopu. Najdeme zde i zobrazení pomocí moderních diagnostických metod (CT, NMR, PET).
V celé monografii jsou důsledně používány české odborné názvy, doplněné latinskou terminologií.
Kniha je určena všem, kteří si chtějí prohloubit znalosti o stavbě lidského těla. Je vhodná nejen pro studenty medicíny, lékaře a antropology, ale i pro posluchače různých typů bakalářských studií (jako je fyzioterapie, ošetřovatelství, radiologický laborant, porodní asistentka ) a může být vhodným studijním materiálem i pro posluchače fakult tělesné výchovy a sportu a trenéry.
Autoři překladu se snažili, aby vám tato kniha přinesla co nejvíce nových zajímavých poznatků a posloužila vám při odhalování tajemství stavby a funkce lidského těla.
Prof. MUDr. Vladimír Holibka, DrSc.,
přednosta Ústavu normální anatomie
Lékařské fakulty Olomouc,
editor českého vydání

 • Nakladatel:
  Computer Press, CP Books
 • ISBN:
  80-251-0066-9, EAN:
  9788025100660
 • Originál:
  Human Anatomy
 • Překlad: kolektiv
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 880 stran, 21 × 28,5 cm, česky
 • Rozměry: 21 × 28,5 cm
 • Rok vydání:
  2005 (1. vydání)

Cena v obchodě: 449