Objevy a vynálezy tisíciletí

Současný svět je doslova zahlcen převratnými objevy vědy, techniky, medicíny – až by se mohlo zdát, že veškerý pokrok přicházíjaksi „sám od sebe “, aby se pak stal suchou položkou v učebnicích. Přitom každý velký objev měl kdysi svůj počátek i osud,většinou zdaleka ne lehký. Kniha Objevy a vynálezy tisíciletí nabízí zhruba stovku poutavě zpracovaných příběhů popisujícíchhistorii některých významných výsledků světové vědy a technikyve 2. tisíciletí, i jejich důsledky pro tisíciletí následující. V chronologickém sledu se tak dovídáme, jak byly objeveny základní fyzikální zákony, zkonstruovány první dopravní prostředky, vytyčenymilníky na cestě moderní medicíny až po poslední významný úspěch lidského poznání – rozluštění genomu rostlin, , živočichůi člověka. Každý příběh obsahuje i stručnou chronologickou tabulku relevantních objevů předcházejících i následujících objevuhlavnímu. Autoři komentují rovněž něktré „slepé uličky “, jimiž sevýzkum na své trnité cestě ubíral i ubírá, a nevyhýbají se ani temným stránkám badatelské činnosti, tj. pokusům oklamat kolegyi veřejnost umně předkládanými falzy ( princip studené fúze) nebo začlenit mezi vědecké postupy zcela vykonstruované teoriebez opory jakkéhokoli důkazu.Oba autoři jsou zkušení popularizátoři vědy a techniky, známísvými knihami i články v periodickém tisku ( Mladá fronta DNES,Lidové noviny, Týden, VTM, Zdravotnické noviny, Technický týdeník a dalších ) .

 • Nakladatel:
  NLN – Nakladatelství Lidové noviny
 • ISBN:
  80-7106-475-0, EAN:
  9788071064756
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 456 stran, 17,5 × 23,5 cm, česky
 • Rozměry: 17,5 × 23,5 cm
 • Rok vydání:
  2002

Cena v obchodě: 847