Surrealistický mlýn

Textová monografie československého surrealismu si klade za úkol zmapování tvůrčí, filozofické a politické pozice surrealismu od jeho vzniku z členské základny devětsilské avantgardy až po faktický zánik jeho původního členského kolektivu, tedy mezi lety 1934–1947. V první části se autor zabývá přechodem Nezvala a Teigeho od poetismu k surrealismu, ustavení Skupiny surrealistů v ČSR, spolupráci s pařížskými surrealisty a dalším peripetiím hnutí. Na příkladě esejistických a tvůrčích projevů analyzuje „surrealistickou antropologii“ – chápání člověka a života ze surrealistických pozic. Druhá část studie se věnuje světonázorovému vývoji osobností, řídících ideové zaměření skupiny, a to na pozadí zvratů dobové politické situace v ČSR a celé Evropě. Toto včlenění politické aktivity surrealistů do dobových souvislostí relativizuje mnohdy anachronické přístupy k této problematice v dosavadní odborné literatuře a napomáhá k často překvapivému odhalování důvodů a dobové oprávněnosti či diskutabilnosti daných postojů.

 • Nakladatel:
  Arbor vitae
 • EAN:
  9788086300917
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 380 stran, 14,5 × 19,5 cm, česky
 • Rozměry: 14,5 × 19,5 cm
 • Rok vydání:
  2013

Cena v obchodě: 170