Psychopatologie pro pomáhající profese

Každá snaha o pomoc dětem i dospělým trpícím v důsledku psychických obtíží

a nemocí musí vycházet z porozumění příčinám, projevům a sociálním dopadům

jejich obtíží. Všem, kdo pracují s lidmi a chtějí lépe rozumět jejich psychickým

problémům, je určen zevrubný, ale přehledný učební text představující

neobvykle široký okruh otázek. Úvod seznamuje se základními pojmy psychopatologie,

s pojetím normy a příčinami vzniku odchylek v oblasti psychiky,

jejich diagnostice a terapii. Druhá část je věnována složitému vztahu mezi

tělesným onemocněním a psychikou člověka, a psychologii handicapu.

Třetí část podává přehled hlavních typů duševních onemocnění a poruch chování.

Závěr knihy přináší originální přehled poznatků o dopadech negativních

sociálních jevů na psychiku člověka: o problematice dysfunkce rodin,

o sociokulturním handicapu, o nezaměstnanosti a bezdomovectví i psychologických

aspektech kriminality a pobytu ve vězení. Výklad je jasný a přehledný,

doplněný řadou příkladů jak ze současné praxe, tak z historie a krásné literatury.

 • Nakladatel:
  Portál
 • ISBN:
  978-80-262-0225-7, EAN:
  9788026202257
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 872 stran, 16,5 × 23,5 cm, česky
 • Rozměry: 16,5 × 23,5 cm
 • Rok vydání:
  2012 (1. vydání)

Cena v obchodě: 253