Transfer inovací

Problematika transferu inovací se zaměřením na patenty, licence a celní úlevy v meziválečném Československu nestála dosud v zorném poli badatelů.
Knižní studie Ivana Jakubce je založena na studiu nepublikovaných i publikovaných archivních dokumentů, jako i na dobové a současné odborné literatuře. Sleduje důkazy napojení na evropský (světový) trh s patenty, představované zejména spory zahraničních firem s československými, podílem zahraničních majitelů patentů či patentní aktivitou jednotlivých československých podniků.
Transfer inovací v meziválečném období nebyl jednosměrný. Převažovala tendence přihlásit zahraniční patenty v Československu s cílem zajistit si tento prostor, významné procento československých přihlášek a patentů pak bylo realizováno v evropských i mimoevropských zemích. Československý průmysl, resp. českoslovenští vynálezci se tak ocitli v ambivalentní pozici, kdy se jednak stali objektem zájmu vyspělých ekonomik po stránce podání patentových přihlášek, získání patentů či prodeje licencí, jednak sami usilovali o zajištění pozic v zahraničí.
Zajímavá zjištění k dosud nezpracovanému tématu přináší také část studie zaměřená na celní problematiku.

 • Nakladatel:
  Filozofická fakulta UK v Praze
 • ISBN:
  978-80-7308-533-9, EAN:
  9788073085339
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 154 stran, 14,5 × 20,5 cm, česky
 • Rozměry: 14,5 × 20,5 cm
 • Rok vydání:
  2014 (1. vydání)

Cena v obchodě: 369