Sjednocená teorie architektury: forma, jazyk, komplexita

Kniha představuje první český překlad knihy Nikose Salingarose, amerického matematika a významného teoretika architektury, „Vitruvia 21. století“.
Analyzuje specifické vyjadřovací prvky architektury – architektonické jazyky – z pohledu matematiky, biologie a psychologie, situuje architekturu jako odbornou disciplínu do strukturované soustavy moderního poznání a zároveň nabízí pokyny pro architektonické navrhování v souladu s aktuálními potřebami. Teze knihy autor ověřoval v unikátním semestrálním kurzu architektonického výzkumu, který lze díky uspořádání textu reprodukovat též v domácím prostředí. Knihu lze tedy číst jako odborné pojednání i jako učebnici s čítankou. Součástí jsou vybrané texty dalších čelných vědců a představitelů soudobé rozpravy o architektuře (Edward Wilson, Léon Krier, Christopher Alexander ad.).
Editor českého vydání knihu doplnil o bohatou obrazovou přílohu a komentáře.

  • Nakladatel:
    Barrister & Principal
  • Popis: 1× kniha, česky
  • Rok vydání:
    2016

Cena v obchodě: 716