Historie-Otázky-Problémy 2/2009

Druhé číslo časopisu Historie – Otázky – Problémy se věnuje problematice katolického osvícenství a reformního katolicismu, tedy specifickému období náboženských a církevních dějin 2. poloviny 18. století. Studie šestnácti badatelů zejména mladší generace probírají problematiku z hlediska teologického a především historického. Vyjadřují se k teologii josefínské doby, josefínským církevním reformám, významným osobnostem katolické církve a vůbec kléru doby osvícenské, ale i k rozmanitým podobám zbožnosti tohoto období. Zabývají se např. pohledem na josefínské reformy očima francouzských pozorovatelů, omezováním volného pohybu duchovenstva, formováním ale také "napravováním" kněží, testamentům urozených žen nebo modlitebním knihám daného období. Číslo provázejí recenze a anotace prací zabývajících se náboženskou a církevní problematikou raného novověku a konečně anotace disertací s raně novověkou tematikou obhájených v letech 2001 až 2009 na Ústavu českých dějin FF UK.

  • Nakladatel:
    Filozofická fakulta UK v Praze
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 248 stran, 16,5 × 24 cm, česky
  • Rozměry: 16,5 × 24 cm
  • Rok vydání:
    2010 (1. vydání)

Cena v obchodě: 237