Český časopis historický 1/2016

Z obsahu:
ŽEMLIČKA Josef
Kníže a král v souřadnicích přemyslovského věku (Duke and King in the Framework of the Přemyslid Era)
From the beginnings of statehood the Přemyslids reigned under the title of Dukes (dux, princeps).
SKOŘEPOVÁ Markéta
Kmotrovství jako badatelský problém. K sociálním dějinám raného novověku a 19. století (Godparenthood Relationships as a Research Topic. On the Social History Both of the Early Modern Age and the 19th Century)
ŠMIDRKAL Václav
Fyzické násilí, státní autorita a trestní právo v českých zemích 1918–1923 … s. 89-115 (Physical Violence, State Authority and Criminal Law in the Czech Lands 1918–1923)
PELC Martin
Tomáš Garrigue Masaryk a Helena Železná-Scholzová (Tomáš Garrigue Masaryk and Helena Železná- Scholzová) atd.

  • Nakladatel:
    Historický ústav AV ČR, v.v.i.
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 284 stran, 15,5 × 23 cm, česky, anglicky, německy
  • Rozměry: 15,5 × 23 cm
  • Rok vydání:
    2016 (1. vydání)

Cena v obchodě: 225