Středoevropan Milan Kundera

Tato kniha se věnuje pojetí střední Evropy v podobě, v níž se stalo ústředním pojmem kulturně-politických esejů Milana Kundery, ale i součástí estetického programu moderního románu, k jehož dědictví se Kundera hlásí.
Autor knihy ukazuje a dokládá souvislejší zdroje a trvalejší kořeny Kunderovy otázky po významu pojmu střední Evropy, a souběžně na rovině románové poetiky analyzuje, za jakých podmínek je o něm možné přemýšlet jako o pojmu, který má svůj pevný základ v použitých narativních postupech i sjednocujícím celku fikčního světa. Na naratologickém přístupu založená analýza se zaměřuje na výrazové prostředky, jejichž prostřednictvím Kunderovo vyprávění následuje a spoluutváří tvarové dědictví středoevropského románu jako součásti románu moderního, který formuje estetiku reagující na etické otázky moderního světa.

 • Nakladatel:
  Periplum
 • ISBN:
  978-80-86624-66-2, EAN:
  9788086624662
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 140 stran, 11 × 20 cm, česky
 • Rozměry: 11 × 20 cm
 • Rok vydání:
  2013 (1. vydání)

Cena v obchodě: 254