Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové

Badatelskou doménou Bohatcové byly zejména české tisky období raného novověku, především 16. – 17. století. Zabývala se klasickým popisem starých tisků a typografickým rozborem včetně grafické a ikonografické výzdoby. Precizně zpracovávala rovněž produkci jednotlivých pražských tiskařských dílen především 16. století a zařadila je do dobového kulturního kontextu. Stěžejním zájmem jejího bádání byly tisky českobratrské tiskárny v Ivančicích a zejména pak Bible kralická.
Susanne Beßlich: dopis
Katarína Závadová: dopis
Marie Bečková: „Manželko má milá, klénote můj, po Pánu Bohu nejdražší…“. K dedikacím a předmluvám českých spisů Komenského.
Lenka Blažková: Veduty v české tiskařské produkci do roku 1620.
Václav Bok: Zur kulturhistorischen Bedeutung von Simon Hüttels Chronik von Trautenau.
Hildegard Boková: Zur Sprache des deutschen Gesangbuchs der Böhmischen Brüder von 1566
Josef Hejnic: Dodatek k Dodatkům Knihopisu českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl I. Prvotisky.
Jan Heller: Teologický ráz Šestidílky.
Jana Chadimová: Bibliofilství litoměřického biskupa hraběte Emanuela Arnošta Valdštejna (1716–1789) a jeho knihovna.
Josef Johanides: O knihovně P. Františka de Paula Švendy
Jaroslava Kašparová: Podíl Sevilly na vydávání a šíření tištěných zpráv o událostech třicetileté války (Zprávy o událostech třicetileté války v sevillských bohemikálních tiscích).
Pravoslav Kneidl: Libri catenati.
Jaroslav Kolár: Lidové čtení v proměnách času.
Lubomír Konečný:Inconcussa manet: Emblematické supralibros Maríe Manrique de Lara y Mendoza.
Hans-Joachim Koppitz: Prager Privilegien Kaiser Rudolfs II.
Antonín Kostlán: Anglické tisky s českou tematikou z let 1610–1660 (Sonda do fondů British Library v Londýně).
Hedvika Kuchařová: Zpráva o nálezu českého jednolistu.
John Roger Paas: Political Journalism during the Thirty Years´War: The Reverend Martin Rinckart (1586–1649).
David Paisey: Adalbert Blumenschein (1720–1781) describes some Bohemian libraries
Jaroslav Pánek: Jan Zajíc z Házmburka aneb o osobním prožitku dějin (Nad korespondencí posluchačů rozhlasového cyklu o aristokratických dvorech).
Stanislav Petr: Bohemikální prvotisky a paleotypy v knihovně Litevské Akademie věd ve Vilniusu.
Andrea Pokorná: Akademický tiskař Pavel Sessius.
Pavel Preiss: Ikonografický program knihovny staroměstského kláštera servitů.
Lenka Prudková: Štěpán Šafránek, tiskař z Velkého Meziříčí.
Hans Rothe: Ein unbekannter Brief des Georgius Sadovius (jr.) an Comenius.
Zdeněk Šimeček: Časopisy a jejich rozšiřování na Moravě do počátku 19. století.
Petra Večeřová: Diadochos Bartoloměje Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle.
Eva Ryšavá: Několik dat ze životopisu dr. Mirjam Bohatcové.
Dodatek k osobní bibliografii dr. Mirjam Bohatcové.
Doslov ke sborníku (A. Baďurová)

 • Nakladatel:
  Knihovna Akademie věd ČR
 • ISBN:
  978-809022623-4, EAN:
  9788090226234
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 382 stran, 16,8 × 24,6 cm, česky
 • Rozměry: 16,8 × 24,6 cm
 • Rok vydání:
  1999 (1. vydání)

Cena v obchodě: 342