Korpusová lingvistika Praha 2011. 2

Edice Studie z korpusové lingvistiky předkládá odborné laické veřejnosti nejnovější a staršími přístupy k jazyku nezatížené výsledky bádání v relativně mladém oboru lingvistiky. Jeho hlavní přínos spočívá v mnohonásobně větším jazykovém materiálu, než jaký měla k dispozici ještě lingvistická generace předchozí, v možnosti jeho počítačového zpracování, které je rychlé a jehož postupy jsou opakovatelné a tím také kontrolovatelné, a především v důrazu na živý jazyk a na skutečný a typický úzus, toto v protikladu ke školou opakovaným mýtům. Analýzy založené na takovýchto datech jsou jak objektivní, tak vyčerpávající. Příspěvky přednesené na konferenci Korpusová lingvistika Praha 2011. tento svazek se v prvním tematickém celku věnuje aspektům výstavby korpusů různého druhu, českých i zahraničních, jazykově obecných i specifických. Vedle převažujícího synchronního pohledu se tu však objevuje i příspěvek věnovaný problematice výstavby diachronního korpusu češtiny.

 • Nakladatel:
  NLN – Nakladatelství Lidové noviny
 • ISBN:
  978-80-7422-115-6, EAN:
  9788074221156
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 324 stran, 14 × 20 cm, česky
 • Rozměry: 14 × 20 cm
 • Rok vydání:
  2011

Cena v obchodě: 206