Civitas

Publikace seznamuje českou učitelskou veřejnost a širší odbornou veřejnost s americkými pedagogickými zkušenostmi, didaktickými přístupy, modely a konkrétními metodickými postupy. Každé téma je v Civitas zpracováno ze tří hledisek: koncepčního, historického a současného. V koncepční perspektivě je důraz položen na pojmový aparát, filozofická východiska a myšlenkové paradigma. Historické hledisko klade důraz na dějinnou zkušenost současné společnosti. Současná perspektiva obsahuje tematizaci aktuálních palčivých problémů. Hlavním cílem Civitas jakožto rámcového kurikula je zlepšení úrovně výchovy k občanství, a to především pokud jde o pojetí fenoménu občanských ctností a cítění, ale také pokud jde o znalosti, dovednosti a přístupy.

 • Nakladatel:
  ISV
 • ISBN:
  80-85866-75-7, EAN:
  9788085866759
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 136 stran, 12 × 19,5 cm, česky
 • Rozměry: 12 × 19,5 cm
 • Rok vydání:
  2001 (1. vydání)

Cena v obchodě: 65