České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování?

Pohraniční oblasti představují specifický územní typ, v němž socioekonomický vývoj probíhá zpravidla odlišně od vnitrozemí. Hranice v různých časoprostorových podmínkách může zde žijící obyvatele či působící subjekty oddělovat, nebo je naopak spojovat. Přitom se prolínají vlivy vnitřní (např. vyspělost území) a vnější (např. úroveň legislativy). Pro nedávný vývoj českého pohraničí se jako rozhodující faktory ukazují na jedné straně postupující evropská integrace, na druhé straně rozpad Československa a formování nového státu (národní identity). Reálná – z historického hlediska jedinečná – situace vyvolala o toto téma mimořádný zájem jak v rovině výzkumné (teoretické), tak v rovině praktické politiky. Snahou autorů bylo postihnout dosavadní vývoj českého pohraničí v širších souvislostech, což doposud nebylo komplexně pojednáno. Proto je kniha míněna nejen jako vědecké dílo pro odborníky, ale je zároveň určena i studentům příslušných oborů, pracovníkům státní správy a samosprávy, představitelům nejrůznějších orgánů a institucí na regionální a lokální úrovni a v neposlední řadě také zájemcům z širší veřejnosti.

 • Nakladatel:
  Academia
 • ISBN:
  80-200-1051-3, EAN:
  9788020010513
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 304 stran, 16 × 23,5 cm, česky
 • Rozměry: 16 × 23,5 cm
 • Rok vydání:
  2004

Cena v obchodě: 143