Český časopis historický 3/2010

České ústřední vědecké periodikum v oboru historie.
Z obsahu:
STUDIE / STUDIES
ŽEMLIČKA Josef
K ústrojí přemyslovského státu. Čechy a Morava jako země, království, markrabství
HRDLIČKA Josef
Konfesijní politika šlechtických vrchností a šlechtická konfesionalizace v Čechách a na Moravě v 16. a 17. století
CIBULKA Pavel<br< Organizační vývoj německých liberálů na Moravě v letech 1890-1914
DISKUSE / DISCUSSION
MACHAČOVÁ Jana – MATĚJČEK Jiří
"Páni kamarádi"? "Páni odborníci"! A co ženy? Gender v raném dělnickém hnutí před rokem 1848. Glosa
OBZORY LITERATURY / REVIEW ARTICLES AND REVIEWS
Přehledy bádání a historiografických studií
PEŠEK Jiří
Proměny rolí i tváří divadla v "dlouhém 19. století"
HRBEK Jiří
Panovnický ceremoniál a rituál v historickém bádání začátku 21. století

  • Nakladatel:
    Historický ústav AV ČR, v.v.i.
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 15 × 23 cm, česky
  • Rozměry: 15 × 23 cm
  • Rok vydání:
    2010 (1. vydání)

Cena v obchodě: 117