Příručka rozvoje místní kulturní politiky

Publikace nabízí řadu konkrétních návodných postupů, příkladů a nástrojů pro důsledné zapojení občanů a aktérů místní kultury do plánovacích, implementačních a hodnotících procesů. Vznikla v roce 2011 pro turecké prostředí za podpory Evropské kulturní nadace a je velice konkrétní v obsahu sdělení. Na jedné straně poskytuje návodnou oporu politikům a pracovníkům místních a regionálních samospráv, na druhé je přehledem metodologicky popsaných nástrojů a postupů, jež klíčoví aktéři v oblasti kultury a umění v souvislosti s participací na tvorbě kulturní politiky po zástupcích místních či regionálních samospráv mohou požadovat či již požadují.
Publikace vychází z Agendy 21 pro kulturu, která je referenčním dokumentem Mezinárodního sdružení měst a místních vlád, jež vnímají kulturu jako čtvrtý pilíř udržitelného rozvoje měst a obcí.

 • Nakladatel:
  Barrister & Principal, Institut umění – Divadelní ústav
 • ISBN:
  978-80-7485-094-3, EAN:
  9788074850943
 • Originál:
  Local Cultural Policies Handbook
 • Překlad: Mlejnek, Vít
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 148 stran, 17 × 23 cm, česky
 • Rozměry: 17 × 23 cm
 • Rok vydání:
  2016 (1. vydání)

Cena v obchodě: 234