Fundraising

Na trhu ojedinělá publikace se komplexně věnuje problematice fundraisingu neziskových organizací. Staví na vědeckém výstupu výzkumné činnosti v oblasti fundraisingu, je určena zejména ekonomům a fundraiserům neziskových organizací a studentům vysokých škol. V knize se dozvíte zásady a fundraisingové metody vhodné pro komunikaci s hlavními možnými podporovateli. Postupně poznáte metody iniciující individuální dárce, možnosti spolupráce s podniky a postupy při oslovování nadací, nadačních fondů a správců veřejných rozpočtů (ministerstva, kraje, obce, fondy EU). Výklad je doplněn praktickými příklady a metodickými postupy z různých oblastí působení neziskových organizací. V závěru knihy naleznete shrnutí poznatků z fundraisingu v zahraničí (zejména USA, Německo, Rakousko). Zvláštní pozornost je v knize věnována kultuře, protože kniha slouží i jako shrnutí výzkumu z dané oblasti a je využitelná pro studenty oboru Arts Management.

 • Nakladatel:
  Grada
 • ISBN:
  978-80-247-4487-2, EAN:
  9788024744872
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 264 stran, 16,7 × 23,9 cm, česky
 • Rozměry: 16,7 × 23,9 cm
 • Rok vydání:
  2013 (1. vydání)

Cena v obchodě: 297