Český časopis historický 2/2010

Je ústředním historickým časopisem, založeným roku 1895, zveřejňujícím významné výsledky bádání o českých a světových dějinách, materiálové studie, diskuse, recenze i zprávy a přehledy o domácí i zahraniční historiografické produkci. Od svého počátku je recenzovaným periodikem. Usiluje o to, aby se na jeho stránkách setkávaly jak různé metodologické přístupy, tak názory různých generací historiků. Vědecká rada dbá o to, aby v ČČH byly publikovány příspěvky odborníků z celé České republiky a aby časopis nabízel zásadní informace o zahraniční produkci i závažné informace z vědeckého života.

  • Nakladatel:
    Historický ústav AV ČR, v.v.i.
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 380 stran, 15,7 × 23,2 cm, česky
  • Rozměry: 15,7 × 23,2 cm
  • Rok vydání:
    2010 (1. vydání)

Cena v obchodě: 117