Juden in der mittelalterlichen Stadt

Publikace ukazuje židovské komunity středoevropských měst z mnoha úhlů pohledu. Dozvídáme se o jejich usídlování, vztazích k panovníkovi, novém osídlování míst, odkud byli vypuzeni, o finančním podnikání, ale také o kultuře, rabínské literatuře, každodenním životě, jazyku, pohřbívání a vztazích ke křesťanské většině. Jednotlivé kapitoly představují výsledky původního výzkumu dochovaných literárních i hmotných pramenů.
The present volume shows the Jewish communities in Central European towns from multiple points of view. We learn about the progress of their settlement, their relations to the sovereign, how they resettled in the places from where they had been expelled and about their financial business, but also about their culture, rabbinic literature, everyday life, language, burials and their relations to the Christian majority population. Each chapter presents results of original research based on extant written and material sources.

 • Nakladatel:
  Filosofia
 • ISBN:
  978-80-7007-437-4, EAN:
  9788070074374
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 212 stran, 16,6 × 23,5 cm, anglicky, německy
 • Rozměry: 16,6 × 23,5 cm
 • Rok vydání:
  2015 (1. vydání)

Cena v obchodě: 313