Elita armády

Publikace (jako kombinace vědecké monografie a odborné slovníkové příručky) je výsledkem dlouholetého bádání, shromažďování a spracovávání archívních dokumentů (převažně vojen-ské provenience). Prezentuje krátké biografické medailóny 1 059 vojenských a civilních osob, které nosili v činné službě v období let 1918 – 1992 vojenskou hodnost čs. generála. Kniha je doplněná o rekonstrukci výstavby čs. armádní elity, analyzovanou v konkrétních historických etapách společné čs. státnosti s maximálním přihlédnutím na její základní determinanty, průvodní jevy a souvislosti. Její součástí jsou početní přílohy (schematismy, seznamy, grafy a skeny vybraných archiválií), nápomocné při celkové orientaci a plasticky dokreslující mno-hé z uváděných skutečností.

 • Nakladatel:
  HWSK
 • ISBN:
  978-80-970941-0-2, EAN:
  9788097094102
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 1056 stran, 17 × 25 cm, slovensky
 • Rozměry: 17 × 25 cm
 • Rok vydání:
  2012 (1. vydání)

Cena v obchodě: 900