Nelegální ekonomické aktivity migrantů

Kniha komplexně analyzuje fenomén nelegálních ekonomických aktivit migrantů v Česku, a to na pozadí obecnější, zejména evropské reality. Snaží se poodhalit podstatu tohoto fenoménu i širší podmíněnosti, které jej doprovázejí (včetně jeho dopadů), a mechanismy, které jej udržují v chodu. Jádro knihy tvoří výsledky výzkumného projektu podpořeného MPSV ČR a zpracovaného týmem sociálních geografů z Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Další důležitá témata, aspekty i pohledy přinášejí přizvaní čeští i zahraniční odborníci. Výsledky mají povahu jak základního, tak aplikovaného výzkumu, čtenář nalezne i konkrétní doporučení pro zlepšení situace na poli legislativy i praxe. Kniha je tak určena mnoha cílovým skupinám: laikům, kteří se chtějí zorientovat v dané problematice, akademické obci, studentům sociálněvědných oborů, politikům, novinářům, reprezentantům vládního i nevládního sektoru, zástupcům mezinárodních či mezivládních organizací – jednoduše všem, kteří se v teorii i praxi na různorodých rovinách zabývají životem migrantů v jejich hostitelských zemích.

 • Nakladatel:
  Karolinum
 • ISBN:
  978-80-246-1552-3, EAN:
  9788024615523
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 312 stran, 16,3 × 23 cm, česky
 • Rozměry: 16,3 × 23 cm
 • Rok vydání:
  2009 (1. vydání)

Cena v obchodě: 338