Společnost, kultura a poruchy příjmu potravy

Exponenciální nárůst případů mentální anorexie a bulimie, forem poruch příjmu potravy, potvrzuje hypotézu o provázanosti nemocí s kulturně-společenským vývojem. Nikoli náhodou jsou poruchy příjmu potravy tolik rozšířené v dnešní západní kultuře, kde je kladen důraz na individualitu, výkon, povrchní komunikaci, nerealistická očekávání, image nebo kult mládí, krásy a štíhlosti. Předkládaná práce se zabývá problematikou psychogenních poruch příjmu potravy s ohledem na sociokulturní determinanty, s částečným přihlédnutím k determinantám vývojovým, osobnostním a rodinným. Starší teoretická východiska i výsledky novějších výzkumů jsou prezentované v souladu s pojetím psychogenních poruch příjmu potravy jako převážně sociálně a kulturně podmíněného jevu.

 • Nakladatel:
  CERM
 • ISBN:
  978-80-7204-657-7, EAN:
  9788072046577
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 106 stran, 17 × 25 cm, česky
 • Rozměry: 17 × 25 cm
 • Rok vydání:
  2010

Cena v obchodě: 117