Nový Orient 4/2013

Čtvrtletník Nový Orient je odborný recenzovaný časopis Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Vychází od roku 1945, kdy v závislosti na intenzitě emancipačních procesů ve státech „třetího světa“ vzrostl zájem o země Orientu. Cílem časopisu je seznamovat českou odbornou i laickou veřejnost s realitou zemí Asie a Afriky, podporovat věcnou informovanost o nich a pomáhat vyvracet romantické nebo xenofobií mýty, jimiž jsou orientální kultury opředeny. Časopis Nový Orient nabízí svým čtenářům korektní vhled do problematiky dějin, náboženství, materiální kultury, současné politiky i jazyků a literatur asijských a afrických zemí. Jeho odborné články mohou zájemcům poskytnout hlubší informační kontext k aktuálním událostem a civilizačním jevům spjatým s afroasijským světem.

  • Nakladatel:
    Orientální ústav AV ČR
  • Popis: 1× kniha, sešitová, 76 stran, 21 × 28 cm, česky
  • Rozměry: 21 × 28 cm
  • Rok vydání:
    2014 (1. vydání)

Cena v obchodě: 61