DVD-Neviditelné světy

Jde o vnímání světů, které jsou našimi pěti smysly neuchopitelné, ale můžeme je procítit a zažít vnitřně. Existence neviditelných světů byla samozřejmá pro dřívější civilizace a kultury, ale současné zdůrazňování racionálního pojetí světa je odsunulo do nevědecké oblasti. Řadu nynějších, zejména ekologických problémů, však můžeme úspěšně řešit vstupem do těchto světů. Vždyť z nich také pramení náš pěti smysly vnímaný svět.

Film má přispět k hlubšímu vnímání krajiny, v níž člověk žije, k ozdravění vztahů k přírodě, ke změně vnímání krajiny, přírody a vztahu k ní.

Litopunkturní projekt, který realizoval Marko Pogačnik v Praze, využívá ke zharmonizování životní síly města kamenných sloupů a symbolů umístěných na důležité body na "těle" města – podobně jako je tomu v akupunktuře.

  • Nakladatel:
    Maitrea
  • Skladatel hudby: Havel, Vojtěch; Havlová, Irena
  • Režie: Poltikovič, Viliam
  • Popis: 1× DVD, česky
  • Rok vydání:
    2007 (1. vydání)

Cena v obchodě: 176