Reflexe č.32

Z obsahu
Studie:
Jan Patočka, Dopisy Florence Weberové a Janine Pignetové o Chartě 77 (prosinec 1976 – únor 1977)Jan Sokol, Jan Patočka a Charta 77Filip Karfík, Posmrtný život a nesmrtelnost podle Jana PatočkyMiroslav Petříček, Fenomenologie bez Husserla. Od setkání k událostiErazim Kohák, Významy a vrtochy "Wesen", prakticky vzatoMartin Ďurďovič, Kantova myšlenka praxe jako posledního účelu teoretického tázání
Rozhovor:
M. Athertonová, Jsou židle stále židlemi, i když u toho nejsme? O Berkeleym, empirismu a ženách v novověké filosofii
Texty
George Berkeley – Samuel Johnson, filosofická korespondence (1729 – 1730)
Diskuse:
Lenka Karfíková, Továrna na budoucno. Kritika Hejdánkova pojetí "Budosti"Ladislav Hejdánek, Pojetí "události" jako myšlenkového modelu
Recenze:
Martin Heidegger, Identität und Differenz (A. Novák)Bernard Waldenfels, Bruchlinien der Erfahrung (H. Janoušek)H.-H. Kögler, Kritická hermeneutika, kulturní studia a demokratická politika (M. Šimsa)Stanislav Sousedík, Identitní teorie predikace (K. Šebela)

  • Nakladatel:
    Oikoymenh
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 164 stran, 13 × 20 cm, česky
  • Rozměry: 13 × 20 cm
  • Rok vydání:
    2007 (1. vydání)

Cena v obchodě: 70