O státě

Záměrem Skinnerových úvah je nastínit historické okolnosti, za nichž se zrodila změna v pojetí státu. Autor sleduje výskyt a způsob užití slova „stát“ v dílech pozdně středověkých, renesančních a raně novověkých autorů. Ukazuje, že jednoznačně moderní pojem státu je přítomno až u autorů konzervativního a absolutistického smýšlení. Jde především o Hobbese, jenž vypracovává pojetí státu jako mocenské entity nezávislé jak na osobě vládce, tak na celku občanů.

 • Nakladatel:
  Oikoymenh
 • ISBN:
  978-80-7298-437-4, EAN:
  9788072984466
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 80 stran, 11 × 15 cm, česky
 • Rozměry: 11 × 15 cm
 • Rok vydání:
  2013

Cena v obchodě: 295