Pět knih Mojžíšových

Současné hebrejsko-české vydání Chamiša chumšej Tora – Pěti knih Mojžíšových přináší úplný hebrejský text základního textu judaismu spolu s paralelně tištěným českým překladem, který v letech 1998-2012 vytvořil vrchní zemský a pražský rabín Efraim Sidon. Hebrejský text i překlad jsou rozděleny do kapitol a členěny do týdenních oddílů (parašiot), předčítaných o šabatu. Biblický text je doplněný haftarami (čtením z proroků) k jednotlivým týdenním oddílům Pěti knih Mojžíšových, tak jak se recitují při šabatové bohoslužbě. Zachovat maximální věrnost hebrejskému originálu umožňuje rabi Sidonovi mnohaleté studium hebrejské bible, znalost rabínské tradice výkladu jejího textu a v neposlední řadě i skutečnost, že patří k uznávaným autorům českého jazyka. Výsledkem je překlad, který tomu, kdo jej bude studovat nebo i jen číst, umožní svou původností, odvahou a vnitřní pravdivostí větší blízkost a hlubší pochopení tohoto základního biblického textu.

 • Nakladatel:
  Sefer
 • ISBN:
  978-80-85924-67-1, EAN:
  9788085924671
 • Překlad: Sidon, Karol Efrajim
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 12 × 18 cm, česky, hebrejsky
 • Rozměry: 12 × 18 cm
 • Rok vydání:
  2012

Cena v obchodě: 260